خدمات برقکاری فرشته

جلوی تصادفی را بگیریم. برای محدود کردن محدوده مورد نظر ، توجه خاصی مورد نیازاست.

? قدرت عیب، اثرات قدرت معکوس و برای تبعیض تحت شرایط خطا.

همچنین مشکلی در به اشتراک گذاری مسئولیت وجود دارد. بزرگی و بزرگی

اهمیت بار، ماهیت شبکه توزیع و توزیع را تعیین می‌کند.و از این

رو طراحی ایستگاه‌های فرعی و تاسیسات کنترل.

دو نکته باید در مورد تعیین حدود بین عرضه مورد توجه قرار گیرد.

قدرت و تجهیزات مصرف‌کننده. اولی این است که ممکن است نرخ سالانه

برای هر ترانسفورماتور بین نقطه تامین و توزیع مصرف کنندگان وضع شد.

خدمات برقکاری فرشته

سیستم. دوم، در حالی که مرجع تامین ممکن است نصب، اجرا، و اجرا کند

که تمام تجهیزات مورد نیاز خود را در اختیار داشته باشد ، به مصرف‌کننده نیاز دارد که

به هزینه سرمایه ساخت این منبع در دسترس و اراده کمک کند.

بسیاری از موارد به دنبال یک سایت در محل مصرف کنندگان هستند تا آن را تامین کنند. معمولیاست ، اما 

و این کار را ثابت نگه دارید تا در یک اتاق جداگانه و یا در قفل باشد.

بنابراین تنوع گسترده‌ای از ترتیبات ممکن وجود دارد. پیمان‌کار مشتری

به طور معمول مسیول حصول اطمینان از این است که کل این طرح در یک مکان امن نصب شده‌اس

و با توجه به تمام مقررات بهداشت و سلامت،

با سلامت و ایمنی در کار و غیره و مطابق با قانون و 

خدمات برقکاری فرشته

مشخصات مشتری. بنابراین مهندس سایت مسئولیت سنگینی دارد. اگر 

طراحی طراحی یک چیدمان ناامن را نشان می‌دهد و یا چیزی که با عملکرد خوب تعارض دارد،

باید توجه کارفرمای خود را به این امر جلب کند تا به خوبی برطرف شود.

سیستم‌های قدرت الکتریکی اگر به درستی نصب نشوند می‌توانند موجب مرگ و جراحت شوند.  

مقامات محلی و مقامات آتش‌نشانی هر گونه خواص جدید را بازرسی می‌کنند تا بررسی کنند که

در امان هستید. اگر آن‌ها این کار را نکنند ، کاره‌ای درمانی می‌تواند گران‌قیمت باشد

خدمات برقکاری فرشته

برقکاری ساختمان فرشته
خدمات برقکاری شبانه روزی فرشته
برقکار شبانه روزی فرشته
برق کار ساختمان فرشته
خدمات برق ساختمان شبانه روزیفرشته
برقکار ساختمان فرشته
برقکار شبانه روزی فرشته

خدمات برقکاری فرشته

اگر تقاضای بار به اندازه کافی باشد، مصرف‌کننده آن را عملی خواهد یافت

در کتابچه راهنما سایز بالا ۱۱ کیلو است ، اگر چه برای  بسیار بزرگ ورودی

ممکن است در ۳۳ کیلو واتی یا حتی بالاتر باشد. این مسئولیت مصرف‌کننده است که کنترل

وکنترل خود را به دست گیرد.توزیع برق اطراف محل یا محل خود را برای مطابقت

 با الزامات خود توزیع کند.ایستگاه اصلی که در یک شبکه خدمت می‌کند ،

نقطه ورودی تامین را تشکیل می‌دهد،اما ممکن است ایستگاه‌های

فرعی دیگری در مناطق استراتژیک در یک مجتمع بزرگ وجود داشته باشند.

و با یک شبکه کابلی به ایستگاه اصلی وصل می‌شد. رفتاری که در آن

این اتصال به تعدادی از عوامل بستگی دارد و به طور کامل مورد بحث قرار می‌گیرد.

خدمات برقکاری فرشته

در صورتی که این تامین در ۱۱ کیلووات انتقال داده شود، ایستگاه اصلی مذکو برق خواهد بود.

که ممکن است در ۱۱ کیلووات ساعت در کل سایت به پست‌های دیگر برسد. ترانسفورماتور

ایستگاه‌های فرعی محلی قدرت را در ولتاژ مصرف‌کننده تامین می‌کنند. برای خیلی

تاسیسات کوچک ورودی ممکن است یک کابل تکی باشد که می‌تواند یک کابل سه‌فاز را فراهم کند.

حدود ۲۳۰ ولت برای تعویض و فیوز آن. در این میان تنوعی از تمهیدات وجود دارد.

بسته به اهمیت بار کار، ممکن است یک ژنراتور آماده‌به‌کار ( های ) وجود داشته باشد.

خدمات برقکاری فرشته

متصل به سیستم بوده و قرار است باره‌ای ضروری را تامین نماید. برخی

مجتمع تولیدی ممکن است قدرت خود را به ویژه در جایی که

تولید بخار فرآیند با الزامات الکتریکی ارتباط دارد. به طور کلی

صحبت کردن این است که به دلیل هزینه، به تولید خود به طور کامل متکی باشد.

ژنراتورهای آماده‌به‌کار. چنین سایت‌هایی به طور معمول یک منبع آماده‌به‌کار از برق اصلی خواهندداشت

شبکه. در این مورد  در پست اصلی مورد نیاز است تا اجازه دهد

و با دو سیستم. متناوبا، دو سیستم درهم قفل شده‌اند.

خدمات برقکاری فرشته