خدمات برقکاری زعفرانیه

به آن‌ها وصل شده بود. این آرایش در اکثر سیستم‌های سربار عملی نیست.

در آلمان و جاه‌ای دیگر در اروپا یک سیستم برقی شناخته‌شده به نام خدمات برقی شهر یافت .

اصول اتصال زمین خنثی در هر نقطه ممکن را به کار می‌برد.

این مساله، مشکل زمین را در مناطق مقاومت بالا ساده کرده و با ترکیب کردن

غلاف با هادی خنثی امکان ساخت کابل ارزان‌تر را فراهم می‌آورد. این‌ها

مزایای آن جذاب بود و در طول دهه ۱۹۶۰ نگرش رسمی در انگلستان به تدریج

تغییر دادن به اجازه و سپس تشویق سیستمی مشابه به نام ( محافظ )

( چندگانه ). خدمات برقکاری  برای استفاده از این سیستم و نیاز به آن

شرایطی که قرار است برآورده شود ، در نهایت به همه تابلوهای منطقه در سال ۱۹۷۴ داده شد. 

خدمات برقکاری زعفرانیه

۱۶ ویرایش مقررات  این سیستم به صورت  طبقه‌بندی می‌شود.

تامین مصرف‌کننده با یک ترمینال زمینی که به خنثی متصل است

تضمین می‌کند که یک مسیر امپدانس پایین برای بازگشت جریان‌های خطا وجود دارد،

اما بدون محافظ اضافی امکان موقعیت‌های خطرناک وجود دارد.

اگر هادی خنثی از منبع تغذیه جدا شود،

فلزکاری زمین در محل مصرف کنندگان از طریق هر بار متصل خواهند شد

و در نتیجه خطر شوک الکتریکی از  فلزی وجود دارد

که به آن وصل نشده است ، اما ارتباطی با زمین دارد. برای حذف

این خطر بالقوه نادر، وزیر امور خارجه، در مقررات رسمی خود ، مستلزم آن است که

همه فلزکاری در دسترس باید به گونه‌ای که در مشخص شده‌اند، به یکدیگر متصل شوند

خدمات برقکاری زعفرانیه

مقررات  و بنابراین محوطه مصرف‌کننده را  قفس فارادی  می‌سازند. این است

تحت شرایط بسیار نادر یک سرویس شکسته خنثی و دست‌نخورده

هادی فاز، ممکن است خطر شوک الکتریکی در محیط اطراف وجود داشته باشد

برقکار ساختمان زعفرانیه
برقکاری ساختمان زعفرانیه
برقکار شبانه روزی زعفرانیه
خدمات برق ساختمان زعفرانیه
خدمات برقکاری شبانه روزی زعفرانیه
برقکاری شبانه روزی زعفرانیه
برق کار زعفرانیه

خدمات برقکاری زعفرانیه

خدمات برقکاری زعفرانیه

متصل به زمین. مقررات جانشین، ایمنی، کیفیت و کیفیت

سیستم‌های ولتاژ پایین

برای سالیان متمادی، مقررات ایجاب می‌کرد که هر لیتر. سیستم در برابر سیستم باید محکم به هم متصل شود

که تنها یک نقطه وجود دارد، که منبع خنثی کردن ترانسفورماتور منبع است.

اجازه ویژه برای زمین بیش از یک نقطه لازم بود. مقررات

لازم به ذکر است که کابل‌های دفن شده در این بزرگراه باید یک غلاف فلزی داشته باشند. سیستم‌ها

ارت فقط به یک نقطه اتصال دارد و به رسانای خنثی نیاز دارد که از نظر الکتریکی جدا باشد.

و هنوز هم این وظیفه هر مصرف‌کننده است که ارتباط زمین را تامین کند.

خدمات برقکاری زعفرانیه

لوله آب لوله فلزی. استفاده رو به رشد از لوله‌های آبی  این امر را غیر ممکن می‌سازد

برای تاسیسات جدید و ایجاد مشکلاتی با مشکلات موجود در زمانی که شبکه برق آبی

تعویض می‌شوند. به تدریج، شرکت‌های تامین یک عمل تامین کنندگان را توسعه دادند.

با یک پایانه خاکی که به غلاف کابل سرویس متصل است. این

البته، یک ترتیب بسیار رضایت‌بخش، اما به طور کلی عملی نیست.

بسیاری از سیم‌ها  یا قبل از این مورد استفاده قرار گرفته و بسیاری از آن‌ها هنوز مورداستفاده قرار نگرفته اند .

خدمات برقکاری زعفرانیه