نوشته‌ها

برقکار شهرک ابوذر | 09999989110

برقکار شهرک ابوذر

برقکار شهرک ابوذر

برقکار شهرک ابوذر

 

 

خدمات برقی شهرک ابوذر

استانداردها، روش‌ها و گزارش‌ها تایید شده برای ثبت
تایید نتایج
انواع ابزار اندازه‌گیری
ابزارها و نرم‌افزارهای مورد استفاده برای ، برنامه‌نویسی و
راه‌اندازی
عملکرد صحیح نصب الکتریکی مطابق با سیستم
* مشخصات برنامه‌ریزی‌شده و نیازهای مشتری
فرد می‌تواند:
تاسیسات آزمایشی قبل از نیرو دادن به تامین انرژی و الکتریکی
ایمنی: مقاومت عایق‌بندی و آزمایش‌های تداوم زمین، تصحیح
و یک بررسی دیداری را انجام می‌دهد
تاسیسات تست وقتی انرژی با چک کردن تابع کامل به همه انرژی می‌رسد
تجهیزات نصب‌شده برای اطمینان از عملکرد صحیح نصب جدید
در هر دستورالعمل
تجهیزاتی را تنظیم کنید که شامل موارد زیر باشد: انتخاب و استفاده از مناسب
نرم‌افزار برنامه‌نویسی رله‌های قابل‌برنامه‌ریزی، سیستم اتوبوس؛ ایجاد
تنظیمات لازم بر روی دستگاه‌هایی مانند تایمر و رله‌های اضافه بار؛
سیستم ¬ های قابل‌برنامه‌ریزی برنامه‌نویسی: دانلود و واردات
برنامه‌های مورد نیاز و سیستم‌های اتوبوس برنامه‌نویسی برای مثال

راه‌اندازی نصب برای عملکرد کامل و اطمینان از عملکرد مشتری
فرد باید بداند و بفهمد:

الکتریکی شهرک ابوذر
انواع مختلف تاسیسات برای محیط‌های خاص
* نسل‌های مختلف از تاسیسات
هدف یک نصب خاص
نیازهای مشتریان برای کارکرده‌ای مختلف
فرد می‌تواند:
سازگاری با شرایط در حال تغییر
∅ تاسیسات الکتریکی و شناسایی عیب از جمله: کوتاه
و مدار باز، قطبیت نادرست، مقاومت عایق‌بندی و زمین
نقص پیوستگی، تنظیمات نادرست بر روی تجهیزات و برنامه نادرست
در دستگاه‌های قابل‌برنامه‌ریزی
تشخیص تاسیسات الکتریکی و شناسایی مشکلات از جمله: بد
اتصالات، سیم‌کشی نادرست، امپدانس حلقه بالا و تجهیزات
شکست
تایید کنید که یک نصب الکتریکی موجود هنوز با استانداردهای فعلی مطابقت دارد.
استفاده، آزمایش و تنظیم تجهیزات اندازه‌گیری شامل: عایق
مقاومت، تداوم و نصب ، چند گیره و شبکه
کابلی
تعمیر و تعویض قطعات معیوب در تاسیسات الکتریکی
تعمیر و تعمیر تاسیسات معیوب و تعمیر یا تعمیر.

خدمات برق ساختمان شهرک ابوذر