نوشته‌ها

برقکار حکیمیه |09999989110

برقکار حکیمیه

برقکار حکیمیه

برقکار حکیمیه

 

الکتریکی حکیمیه,

فضای بصری مجموعه کاملی از تمامی تصاویر ممکن در یک مجموعه خاص از پارامترهای نمونه‌برداری و است.

هر تصویر خاص عضوی از این فضای بزرگ خواهد بود.

الکتریکی حکیمیه

برای یک تصویر دو سطح دو سطحی، فضای بین ۱۶ عضو وجود دارد. اجازه دادن به هر سه تصویر دو سطحی،

اندازه فضا را تا ۵۱۲ (تعداد سطوح که به توان افزایش می‌یابد، که تعداد کل پیکسل در تصویر است)افزایش می‌دهد.
الگوریتم الگوریتمی برای یافتن محتمل‌ترین توالی داده‌شده به این داده‌ها است

که می توان آن را با یک مدل مارکوف با حالت متناهی مدل‌سازی کرد.

برقکار کاووسیه |09999989110

به عنوان مثال، در رمزگشایی احتمال بیشینه کده‌ای داربست و در برابر برابری استفاده می‌شود.

صدا به معنای قادر ساختن یک کامپیوتر یا سیستم پردازش داده

برای تشخیص فرمان‌ها و داده‌های ورودی و تبدیل آن‌ها به سیگنال‌های الکتریکی است

که می‌تواند برای ایجاد این فرمان‌ها و یا قبول داده‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

برقکار در حکیمیه

انواع مختلفی از الگوریتم‌ها و الگوهای ذخیره‌شده برای رسیدن به این تشخیص مورد استفاده قرار می‌گیرند.

محرک فعالیت صدا که می‌تواند برای بهینه‌سازی ظرفیت کانال مورد استفاده قرار گیرد.

چرخه فعالیت صدا به طور معمول ۳۵ درصد است.

در یک سناریوی دسترسی چندگانه ، تمام کاربران یک کانال رادیویی مشترک را به اشتراک می‌گذارند.

زمانی که کاربرانی که به این کانال اختصاص‌داده‌شده صحبت نمی‌کنند، تمام کاربران دیگر در کانال یک‌سان با تداخل کم‌تر سود می‌برند.

بنابراین، چرخه فعالیت صدا مداخله متقابل را تا ۶۵ % کاهش می‌دهد که سه برابر ظرفیت کانال حقیقی است.
تنها تکنولوژی نیست که از این پدیده سود می‌برد.

برقکار شبانه روزی حکیمیه
سیم‌پیچ صوتی، عنصر مبدل را از یک میکروفون پویا استفاده می‌کند.
طبقه‌بندی بخش گفتار به عنوان ابراز شده (به عنوان مثال، تولید شده توسط تحریک )،

(به عنوان مثال، تولید شده توسط جریان هوای آشفته (a)، یا ترکیبی از آن دو.