نوشته‌ها

برقکار تهران ویلا | 09999989110

برقکار تهران ویلا

برقکار تهران ویلا

برقکار تهران ویلا

 

باید در نظر داشت
که تابش بتا نباید به هیچ عنوان به اندام های داخلی بدن سرایت کند
دست پیدا کند
زیرا آسیب های جبران ناپذیری را وارد می کند.
تاثیرات بسیار کشنده و غیر قبل جبرانی رادیو اکتیو
و تابش های گاما و مربوط به آن دارد .

برقکار در تهران ویلا
انرژی که به بدن می رسد
باید کاملاً کنترل شده باشد
زیرا اگر خارج از آن عمل کند
بیشتر به ضرر تبدیل می شود
تا منفعت .
اولین چیزی که به سرعت واکنش نشان می دهد

تعمیرات برق |09999989110
بصورت ریزش مو می باشد
پس حواس خود را شدیداً دراین موارد جمع کنید .
همه ما به خوب یمی دانیم
که سلول های مغز انسان به هیچ عنوان قابل تکثیر نمی باشند
پس باید میزان خطر را خود دریافته باشید تا این قسمت مقاله ما.
تابش بیش از حد
در برخی از انسان ها
به تشنج شدید و یا حتی سکته مرگی متاسفانه منجر شده است.
پس در تماس با رادیو اکتیو باید نهایت احتیاط را به خرج داد .
سیستم خون بدن انسان

الکتریکی تهران ویلا
نیز در معرض وجود رادیو اکتیور واکنش های بدی از خود نشان می دهد
یکی از این واکنش ها را می توان
پایین آمدن سیستم خون بدن اعلام نمود!!!
البته باید این نکته را نیز در نظر داشت
که قدری عفونت چاشنی این ضرر و آسیب ها نیز می گردد .
عفونت هایی که به شدت انسان را از پا می اندازد
و دچار درد نیز می کند.
تشعشع به مقدار بسیار کم و مقادیر پایین برای ایجاد فرکانس در سیم کشی ساختمان وجود دارد
اما زیادی آن می تواند منجر به بیماری هایی مانند سرطان نیز گردد .
به همین دلیل است که
برای انجام تمام خدمات برقکاری از شما می خواهیم

برقکار شبانه روزی تهران ویلا
حتماً و بدون شک به تعمیرکار برق دراین رشته مراجعه فرمایید
تا خطری شما را تهدید نکند.