تعمیرات برق فرشته

منجر به یک شوک الکتریکی شود. در طول صاعقه وطوفان بهتر است که از استفاده ی  تجهیزات الکتریکی

حساس، تلفن خط ثابت و یا تلفن‌های همراه و گوشی‌های تلفن همراه و کامپیوتر اجتناب کنید.

ممکن است در صورت ادامه صاعقه  یک نوسان روی لامپ ها نشان داده شود

اگر این نوسانات ادامه یافت  شما  باید با شمارهایی که پشت دفترچه راهنما

نوشته شده اند تماس بگیرید تا متخصصین الکترونیک رابررسی کنند.

نکات ایمنی

تجهیزات الکتریکی که  بعد از صاعقه درست کار نمی‌کنند ممکن است تحت‌تاثیر

قرار گرفته باشند و باید توسط یک برق‌کار یا تولید کننده مجاز بررسی شوند.

تعمیرات برق فرشته

کابل های پنهان

یکی از بزرگترین خطرها درمنزل این است که تشخیص داده شود که کابل های برق

پنهان که در درونشان جریان الکتریکی وجوددارد درحفره های دیوار قرار دارند.

در برخی موارد، بریدن، سوراخ. کردن یا زدن پیچ و یا میخ به

دیوارها می‌تواند به عایق‌بندی روی یک کابل در داخل دیوار آسیب برساند که می‌تواند منجر به یک شوک

الکتریکی شود. قبل از این که روی هر دیواری کار کنید:

مشخص کنید که کابل‌های برق کجا قرار دارند. موقعیت سوییچ‌های نوری،

نقاط قدرت و واحدهای سیستم تهویه را بررسی کنید. ردیاب‌های ولتاژی

وجود دارند که که می‌توانند کابل‌های پنهان  را شناسایی کنند اما شما نباید تنها به آن‌ها تکیه کنید.

تعمیرات برق فرشته

خدمات برقی فرشته
تعمیرات برق فرشته
تعمیرکار برق ساختمان فرشته
خدمات برقی شبانه روزی فرشته
امداد برق فرشته
امداد برق شبانه روزی فرشته
الکتریکی شبانه روزی فرشته

تعمیرات برق فرشته

ادامه مقاله آ موزشی برق

نوسانات الکتریکی

نوسان الکتریکی هنگامی که مصرف برق تغییر می‌کند، می‌تواند منجر به نوسانات الکتریکی  شود. نوسانات

الکتریکی  همچنین می‌توانند ناشی از ضربه‌های صاعقه، آسیب به تیربرق یا  مبدل‌های متصل به شبکه باشند

نوسان الکتریکی می‌تواند به تجهیزات الکتریکی حساس شما، به ویژه کامپیوتر، تلویزیون، دی وی دی و

سیستم‌های صوتی آسیب برسناند. وسایلی مثل محافظ‌های الکتریکی  می‌توانند به گسترش زندگی تجهیزات

الکتریکی شما کمک کنند. محافظ چرخشی نباید با سوئیچ ایمنی الکتریکی اشتباه گرفته شود زیرا انها هرکدام

هدف  متفاوتی دارند. اگر شما از این تجهیزات در زمان صاعقه استفاده کنید  نیروی برق در اثرصاعقه  می‌تواند

تعمیرات برق فرشته